Fara Ý efni  

NORA verkefni me­ Ýslenskri ■ßttt÷ku

Samþykkt vor 2012

Auðlindir sjávar
Cod Atlantic. Rannsóknarverkefni í þorskeldi sem snýst um að meta gæði seiða og bæta fóður. Ísl. þáttt.: Matís.

Konksneglenetværk. Samstarf aðila sem fást við veiðar á beitukóngi. Ísl. þáttt.: Sjávarrannsóknasetrið Vör.

Macrobiotech. Tilraunaverkefni um ræktun þörunga á opnu hafi. Snýst líka um nýtingu þeirra til matvælaframleiðslu og annarrar framleiðslu. Ísl. þáttt.: Matís.

Ferðaþjónusta
Geoparker. Jarðvangar (geoparks) í fjórum löndum. Þriggja daga ferðir, kynningarefni á netinu gegnum heimasíðu o.fl. Á næsta tímabili á að setja upp bókunarkerfi og leitarvél og stofna norræna deild Geoparks. Ísl. þáttt.: Katla jarðvangur og Locatify.

Børn i vikingetiden. Forverkefni. Útbúa á kennsluefni og efnið á að nýtast ferðaþjónustu og í menningarstarfi. Hugmyndin er að börn læri gegnum þátttöku og upplifun, með því að kynna fyrir þeim búninga, mat, vopn, handverk, leiki o.fl. Halda á þrjár stórar ráðstefnur og námskeið. Ísl. þáttt.: Grettistak og Pétur Jónsson og Reykjum.

Orkumál
FING. Verkefni um starfsmenntun fyrir þá sem starfa í olíu-/gasiðnaði. Ísl. þátt.: VMA. 

Samgöngur
RENSEA. Tilraunaverkefni þar sem hanna á tvo báta sem ganga fyrir rafmagni. Orkuráðstefna verður haldin í haust þar sem verkefnið verður kynnt. Ísl. þáttt.: Norðursigling, Nýorka og Siglingastofnun.

Annað svæðasamstarf
Bær. Tilraunaverkefni um berjaframleiðslu, þannig að hægt sé að fá fersk innlend ber. Tilraun með ræktun í plastgöngum sem la meiri vind. Ljúka á tilraunum með plastgöngin og móta samstarfsnet til þekkingaryfirfærslu í tækni við berjaræktina. Ísl. þáttt.: Landbúnaðarháskóli Íslands, Hveragerði o.fl.

Samþykkt haust 2011

Auðlindir sjávar
Marine biprodukter. Mynda á samstarfsnet um nýtingu aukaafurða í sjávarútvegi. Ísl. þáttt.: Mesa.

Kystfiskeri. Gera á úttekt á strandveiðum smábáta, stofna samstarfsnet og stuðla að þekkingaryfirfærslu varðandi tækni, veiðarfæri o.fl. Ísl. þáttt.: Matís, Landssamband smábátaeigenda, Sjávariðjan Rifi.

Tang til mad. Verkefni um þróunar þangs og þara til hollra matvæla. Gera tilraunir með hvernig nýta megi þara í hina nýju norrænu matargerð. Vöruþróun. Ísl. þáttt.: Íslensk hollusta.

Makrelbestand. Kortleggja stofnstærð makríls. Ísl. þáttt.: Hafrannsóknastofnun, Matís, Huginn, Síldarvinnslan.

Marine clusters. Samstarf sjávarútvegsklasa á N-Atlantssvæðinu. Ísl. þáttt.: Sjávarklasinn, Netspor. 

Ferðaþjónusta
Fisketurisme. Greining á gildandi reglum um sjávartengda-ferðaþjónustu (fisketurisme) og yfirlit yfir greinina. Stofna samstarfsnet um sjávartengda ferðaþjónustu. Ísl. þáttt.: RHA.

Ski-event. Koma skal á árlegum skíðaviðburði, kynna vel í fjölmiðlum og gera að föstum viðburði. Byggja á upp samstarfsnet. Ísl. þáttt.: Akureyrarstofa.

Cruise North Atlantic Seminar. Leiða á saman aðila úr ferðaþjónustu sem tengist komu skemmtiferðaskipa og frá höfnum viðkomandi landa, sem og öðrum ferðaþjónustuaðilum. Ísl. þáttt.: Faxaflóahafnir. 

Samgöngur
Patient-transport. Skipuleggja sameiginlegt sjúkraflug fyrir Ísland, Grænland og Færeyjar. Gerð fýsileikakönnunar. Kortleggja þjónustu landanna og móta samstarfsnet. Ísl. þáttt.: Landspítalinn, Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.

Annað svæðasamstarf
Geografisk mobilitet. Verkefni um byggðaþróun og GIS-tækni, hvernig nota megi þessa tækni og halda námskeið. Ísl. þáttt.: Háskóli Íslands. 

Samþykkt vor 2011

Auðlindir sjávar
Opdræt på åbent hav. Kræklingaeldi á hafi úti, þróun nýrrar tækni og vélbúnaðar, sem gerir fært að færa eldið út á haf. Ísl. þáttt.: Tæknistál og Matís.

Aquaponics. Nýta á affallsvatn af fiskeldi í ræktun jurta/grænmetis, bæði í gróðurhúsum og fl., en vatnið er mjög næringarríkt og volgt. Þetta er nýjung í Evrópu, Ísland verði tilraunaland.  Ísl. þáttt.: Íslensk matorka og Matís. 

Ferðaþjónusta
Taste the North Atlantic. Gera á sjónvarpsþætti um vestnorræna matargerð – sem byggir á hráefni og matreiðsluhefð svæðisins. Fengnir eru kokkar í hverju landi og gerðir verða níu 30 mínútna þættir. Ísl. þáttt.: Matís, Sagafilm og Sveinn Kjartansson.

Native Breed Tourism. Hestaferðaþjónusta, verndun íslenska, færeyska og norska hestsins. Safna á upplýsingum um ferðaþjónustu tengda hestinum og huga að markaðssetningu. Ísl. þáttt.: Hólaskóli, Sögusetur íslenska hestsins, Sveitarfélagið Skagafjörður.

Annað svæðasamstarf
Bær. Tilraunaverkefni um berjaframleiðslu, þannig að hægt sé að fá fersk innlend ber. Tilraun með ræktun í plastgöngum sem þola meiri vind. Ísl. þáttt.: Landbúnaðarháskóli Íslands, Hveragerði, Bændasamtök Íslands og nokkrar garðyrkjustöðvar.

Communities for Change. Söfnun upplýsinga um samfélagsáhrif þegar stórfyrirtæki setja niður starfsemi sína. Sú þekking sem þarna safnast á að geta nýst víðar við svipaðar aðstæður. Ísl. þáttt.: Fjarðabyggð.

Realising Potentials. Forverkefni. Markmið meginverkefnis verður að þróa tæki til nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í dreifbýli. Ísl. þáttt.: RHA og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi.

Fishernet North. Varðveisla menningararfs sem snertir sjávarbyggðir og fiskveiðar. Markmiðið er miðlun, hvernig nýta má betur þennan menningararf betur og jafnframt varðveita. Ísl. þáttt.: Stofnun Vilhjálms Stefánssonar.

Samþykkt haust 2010

Auðlindir sjávar
Cod-Atlantic. Rannsóknarverkefni í þorskeldi sem snýst um að meta gæði seiða og bæta fóður. Ísl. þáttt.: Matís.

Tomorrow‘s aquaculture systems. Greining á landeldisstöðvum og árangur þeirra með það í huga að þróa nýja "kynslóð" eldisstöðva á landi (fyrir lax- og bleikjueldi). Ísl. þáttt.: Hólaskóli, Matís og Íslensk matorka.

Ferðaþjónusta
Fisketurisme. Forverkefni. Greining á gildandi reglum um sjávarútveg og ferðaþjónustu og undirbúningur meginverkefnis með áherslu á nýjar aðferðir í markaðssetningu. Ísl. þáttt.: RHA.

Upplýsingatækni
Virtual Learning Tools. Kennslukerfi gegnum netið, nám á háskólastigi á sviði heimskautamálefna. Ísl. þáttt.: Arctic Portal, Háskólasetur Vestfjarða, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar.

Samgöngur
El-mobility. Tilraunaverkefni, prófun rafbíla. Reynsluakstur á Íslandi og Grænlandi. Ísl. þáttt.: Nýorka, Orkuveita Reykjavíkur, Orkusetur.

Søsikkerhedsportal. Kortleggja björgunarstarf, efla samstarf og þekkingaryfirfærslu með viðbrögð við aukinni skipaumferð um Norður-Íshaf í huga. Ísl. þáttt.: Landhelgisgæslan, Siglingastofnun.

Samþykkt vor 2010

Auðlindir sjávar
Nordatlantiske Delikatesser. Framleiða á minjagripi tengt matarhefð svæðisins. Ísl. þáttt.: Nýsköpunarmiðstöð Höfn.

Opdræt på åbent hav. Kræklingaeldi (bláskel) á hafi úti, þróun nýrrar tækni og vélbúnaðar, sem gerir fært að færa eldið út á haf. Ísl. þáttt.: Norðurskel, Matís, Tæknistál.

Fiskeaffald som gødning. Forverkefni. Verkefnið fjallar um nýtingu fiskiafgangs sem ásamt síuvökva (mjólkur) sem er blandað við og úr þessu gerður lífrænn áburður sem nýtist landbúnaði. Ísl. þáttt.: Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, Matís, Landgræðslan o.fl.

Ferðaþjónusta
Smart Tours. Fræðsla fyrir ferðamanninn gegnum i-phone, tilraunaverkefni með þrjár ferðir í þremur löndum. Ísl. þáttt.: Locatify.

Samgöngur
Fly til landbrug. Notkun tölvustýrðrar mannlausrar flugvélar við landgræðslu. Ísl. þáttt.: Landgræðsla ríkisins.

Annað svæðasamstarf
Edderdun. Sjálfbær nýting æðarfugls (dúns). Markmiðin eru verndun æðarfugls og að efla nýtingu æðardúns með nýjum vinnuaðferðum á sjálfbæran hátt. Ísl. þáttt.: Bændasamtök Íslands.

Bær. Tilraunaverkefni um berjaframleiðslu samstarfslöndunum, þannig að hægt sé að fá fersk innlend ber. Tilraun með ræktun í plastgöngum sem þola meiri vind. Ísl. þáttt.:  Landbúnaðarháskólinn í Hveragerði.

Økocertifisering af landbrug. Þróa á vottunarkerfi í landbúnaði sem tekur mið af sérstöðu svæðisins. Út frá því á að finna leið til að markaðssetja afurðir á háverðsmarkaði.  Ísl. þáttt.: Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi.

Grønlandshaj. Sjávarleður á Sauðárkróki er að gera tilraunir með sútun hákarlsskinns af Grænlandshákarli og ætlar í samstarf við Grænlendinga um veiðarnar. Ísl. þáttt.: Sjávarleður.

Samþykkt haust 2009

Auðlindir sjávar
Hellefisks vandringsmønster. Rannsókn á lúðu, merkja á fiskinn til að fylgjast með ferðum hans. Íslenskur þátttakandi: Stjörnu-Oddi.

Fjeldørred. Rannsókn með það að markmiði að auka framleiðslu og gæði í bleikjueldi. Íslenskir þátttakendur: Hólaskóli, Íslandsbleikja og Matís.

Linefiskeri. Vinnufundur/málþing um línuveiðar, þverfaglegt samstarf um þróun slíkra veiða. Ísl. þáttt.: Matís.

Sæl. Forverkefni með það að markmiði að mynda samstarfsnet um nýtingu á sel og kortleggja hindranir varðandi sjálfbærar selveiðar og nýtingu/sölu afurða. Ísl. þáttt.: Bændasamtök Íslands.

Det pelagiske kompleks. Ráðstefna um uppsjávarfisk, síld, makríl, loðnu. Umræðuefnið varðar m.a. líffræði, stjórn fiskveiða og tæknileg mál. Ísl. þáttt.: Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.

Ferðaþjónusta
Rejsemål Nord. Stofnun samstarfsnets um upplifunar-ferðaþjónustu, tengt náttúru, sögu og menningararfi. Ísl. þáttt.: Hólaskóli

Sanitet i turisthytter. Þróa aðferð til að leysa þann vanda sem skapast vegna skolps/klóaks í skálum/sumarhúsum á hálendinu. Tilraun verður gerð á Grænlandi með hin löndin í huga einnig. Ísl. þáttt.: Rannsóknamiðstöð ferðamála o.fl.

Samgöngur
Fly til landbrug. Forverkefni með það að markmiði að mynda samstarfsnet. Viðfangsefnið er notkun flugvéla í landgræðslu í fjalllendi. Ísl. þáttt.: Landgræðsla ríkisins.

El-mobility. Tilraun með rafbíla, prófun við mismunandi aðstæður. Ísl. þáttt.: Nýorka, Orkuveita Reykjavíkur o.fl.

Annað svæðasamstarf
Communities for change. Forverkefni. Viðfangsefnið er sveitarfélög og þær breytingar sem þarf að takast á við vegna stórframkvæmda. Ísl. þáttt.: Fjarðabyggð

Tilbageflyttere. Rannsókn á ástæðum brottflutnings af völdum svæðum. Ísl. þáttt.: Hólaskóli o.fl.

Samþykkt vor 2009

Auðlindir sjávar
Fersk opdrætstorsk. Markaðskönnun fyrir þorskafurðir. Íslenskur þátttakandi: Fiskeldishópur AVS og Hraðfrystihúsið Gunnvör.

Nordatlantiske delikatesser. Hluti norræns verkefnis, „Nordic Delights“, sameiginleg markaðssetning á valdri matvöru, tengt sögu og menningu. Íslenskur þátttakandi: Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Höfn.

Havpattedyr som fødevarer. Vinnufundur á vegum NAMMCO um nýtingu sjávarspendýra. Íslenskur þátttakandi: Sjávarútvegsráðuneytið.

Tejner. Rannsóknarverkefni þar sem skoðuð er aðlögun fisks að gildrum sem hann er veiddur í. Ábyrgð verkefnis: Hafrannsóknastofnun, Ísafirði.

Fiskefilleter og kollagen. Rannsókn á áhrifum kollagens á fiskafurðir, þorsk og síld, með betri afurðir að markmiði. Íslenskur þátttakandi: Matís.

Ferðaþjónusta
Turisme og vilde dyr. Rannsókn á áhrifum ferðamennsku á villt dýralíf. Íslenskir þátttakendur: Selasetrið o.fl.

Fiskerikultur. Rannsókn á sögu norrænna fiskimanna við Austfirði á tilteknu tímabili. Sótt um styrk til að finna samstarfsaðila. Íslenskur þátttakandi: Skálanessetur og Sagnabrunnur ehf.

Upplýsingatækni
Transatlantisk café. Kaffihús í nokkrum löndum þar sem fólki hittist með aðstoð tölvutækninnar. Íslenskur þátttakandi: Annette Finnsdóttir.

Samgöngur
Containerservice. Gera á fýsileikakönnun á gámaflutningum vestur um haf með Mosjøen í Noregi sem miðstöð.  Íslenskur þátttakandi: Siglingastofnun og Eimskipafélag Íslands.

Annað svæðasamstarf
Edderdun. Sjálfbær nýting æðardúns. Íslenskur þátttakandi: Bændasamtök Íslands.

Lammekød. Markaðssetning á þurrkuðu eða reyktu lambakjöti og myndun samstarfsnets um verkefnið. Íslenskur þátttakandi: Matís.

Bær. Tilraunaverkefni í berjarækt til að athuga hvaða tegundir henta best með Ísland sem tilraunasvæði. Íslenskur þátttakandi: Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri.

Samþykkt haust 2008

Auðlindir sjávar
Konksnegle II, frh.

Fjeldørred, frh.

Effektiv torskeopdræt. Rannsókn í þorskeldi sem snertir aukin gæði í fiskverkun og framleiðslu eldisþorsks. Íslenskur þátttakandi: Matís og Hraðfrystihúsið Gunnvör.

Standard for saltfisk. Myndun samstarfsnets saltfiskverkenda og markaðsaðila. Ábyrgð á verkefni: Matís. Aðrir íslenskir þátttakendur: Vísir og Þorbjörn Fiskanes.

Ferðaþjónusta
Nye rejsemål. Leit að samstarfsaðila og stofnun samstarfsnets um ævintýraferðir á Norður-Atlantssvæðinu. Ábyrgð: Borea Adventures.

Netportal om får og uld. Safnasamstarf um kynningu menningararfs, sérstaklega sem lýtur að sauðfé og ull. Markaðssetning og kynning á handverki og list. Ábyrgð verkefnis: Minjasafn Austurlands.

Net-markedsføring – turisme. Gerð lifandi kynningarefnis fyrir ferðaþjónustu gegnum internetið. Ábyrgð: Valgerður Matthíasdóttir.

Miami-Seatrade. Sameiginlegur sýningarbás þriggja landa á Seatrade Cruise Shipping Convention á Miami. Íslenskur þátttakandi: Cruise Iceland.

Svæðasamstarf
Detailhandel. Rannsókn á verslun í dreifbýli, framhaldsverkefni. Ábyrgð verkefnis: Rannsóknasetur verslunarinnar.

Innovationsnetværk. Samstarfsnet um nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, frh.

Matchmaking med Rusland. Samstarf um fjárfestingar og verslun, þekkingaryfirfærsla í tæknimálum o.fl. Íslenskur þátttakandi: Háskóli Íslands.

Vejrtjeneste for søberedskab. Þróun kerfis fyrir veðurspár á netinu. Ábyrgð verkefnis: Ólafur Rögnvaldsson. Aðrir þátttakendur: Haraldur Ólafsson, Landsbjörg, Almannavarnir.

Samþykkt vor 2008

Auðlindir sjávar
Torskehelse. Rannsókn á dánartíðni eldisþorsks með notkun rafræns skráningarkerfis með það að markmiði að draga úr seiðadauða. Íslenskur þátttakandi: Sjávarútvegur, Valdimar I. Gunnarsson.

Rotatorier. Auka á gæði fæðisframleiðslu í þorskeldi (rotatorier = hjóldýr). Íslenskur þátttakandi: Matís.

Fisk og innovation. Snýr að hagsmunabaráttu innan ESB fyrir norrænan sjávarútveg. Íslenskur þátttakandi: Matís.

Hellefisk vandringsmønster. Rannsókn á lúðu, hún merkt og fylgst með ferðum hennar. Ábyrgð verkefnis: Stjörnu-Oddi.

Ferðaþjónusta
Cruise Europe North. Móta sameiginlega stefnu varðandi móttöku skemmtiferðaskipa á Norður-Atlantssvæðinu. Íslenskir þátttakendur: Akureyrarhöfn og Faxaflóahafnir.

Bådbyggertradition. Varðveisla handverks í bátasmíði. Íslenskur þátttakandi: Síldarminjasafnið.

Upplýsingatækni
Rent hav. Skrá á umfang affalls við fiskveiðar til að hægt sé að hafa bæði yfirsýn og stjórn og eftirlit með því að reglum sé framfylgt. Mögulegt að gefa „grænan stimpil“ til skipa, hafna og útgerða. Íslenskur þátttakandi: Umhverfisstofnun.

Transatlantisk café. Að búa til fundarstað, kaffihús, þar sem norrænir gestir geta „hist“ yfir kaffibolla og spjallað saman með nútímatækni. Íslenskur þátttakandi: Annette Finnsdóttir og Ásta Stefánsdóttir.

Samgöngur
Energiseminar. Vestnorrænn vinnufundur um bætta orkunýtingu í samgöngum og flutningum á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar (var haldinn í byrjun desember í Reykjavík). 

Samþykkt haust 2007

Auðlindir sjávar
Fjellørred. Bæta eldisaðferðir í bleikjueldi. Ábyrgð verkefnis: Akvaplan-niva á Íslandi.

Konksnegle II, útbreiðsla beitukóngs, framhaldsstyrkur.

Upplýsingatækni
IT-kommunikation og udviklingshæmmede. Notkun tölvu- og upplýsingatækni fyrir fatlaða og fjölskyldur þeirra og þá sem starfa með fötluðum. Þetta er ekki síst hugsað fyrir dreifðari byggðir. Ábyrgð verkefnis: félagsmálaráðuneytið.

Rent hav. Skrá á umfang affalls við fiskveiðar til að hægt sé að hafa bæði yfirsýn og stjórn og eftirlit með því að reglum sé framfylgt. Mögulegt að gefa „grænan stimpil“ til skipa, hafna og útgerða. Íslenskur þátttakandi: Umhverfisstofnun.

Samgöngur
Lufthavnssamarbejde.  Samstarf lítilla alþjóðaflugvalla. Íslenskur þátttakandi:Keflavíkurflugvöllur.

Northport. Sjálfbær þróun hafna í Norðurhöfum, vegna aukinnar skipaumferðar og nauðsynjar á öryggi hvað varðar slys og mengun, ekki síst vegna olíuflutninga. Íslenskur þátttakandi:Eimskip.

Svæðasamstarf
Radiodokumentar. Námskeið í heimildaþáttagerð fyrir útvarp með víðtækri notkun heimilda. Ábyrgð verkefnis: Kvikmyndaskóli Íslands.

Kønsaspektet i kystsamfund. Að kynja-sjónarhornið sé ávallt til hliðsjónar í opinberri umræðu og ákvarðanatöku hvað varðar konur í strandsamfélögum. Íslenskur þátttakandi: Háskóli Íslands.

Innovationsnetværk i Vestnorden, nýsköpunarnetsamstarf á vest-norræna svæðinu.

Samþykkt vor 2007:

Framhaldsverkefni
Stenbidermarked, markaður fyrir hrognkelsi.

Opdrætsruser, þorskeldisgildrur.

Modning af saltfisk.

Strandsamfélög
Naturværn og innovation, náttúruvernd og nýsköpun. Myndun samstarfsnets (eða klasa) með markmiðið að auka nýsköpun í ferðaþjónustu  á náttúruverndarsvæðum og þjóðgörðum. Ábyrgð verkefnis: Háskólasetur HÍ, Höfn í Hornafirði.

Bærekraftig fårehold, sjálfbær sauðfjárrækt. Myndun samstarfsnets. Rannsókna- og þróunar-verkefni í landbúnaði. Íslenskir þátttakendur: Landbúnaðarháskóli Íslands.

Kvinder i kystsamfund. Verkefni til að styrkja atvinnurekstur kvenna í fámennum strandhéruðum. Íslenskur þátttakandi: Háskóli Íslands.

Bådbyggertradition, hefðbundin bátasmíði Byggja upp nám í bátasmíði, varðveisla handverks með ferðaþjónustu í huga. Íslenskur þátttakandi: Síldarminjasafnið.

Edderdun, æðardúnn. Sjálfbær nýting æðardúns. Uppbygging samstarfsnets, miðlun þekkingar. Íslenskur þátttakandi: Bændasamtökin.

Auðlindir sjávar
Vild eller opdrættet torsk, villtur eða eldisþorskur. Gæðaprófun á þorski og samanburður á villtum og eldis, með tilliti til fóðurs. Ábyrgð verkefnis: Matís.

Marint Innovationsnetværk, nýsköpunarsetur um vannýttar tegundir (NIUMA). Stofna á norrænt samstarfsnet í mismunandi greinum sjávarútvegs, stofna nýsköpunarsetur. Íslenskur þátttakandi: Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Sustainable Food Information, upplýsingar um sjálfbæra matvöru. Upplýsingar um sjálfbæra framleiðslu á matvöru. Íslenskir þátttakendur: Matís og Hólaskóli.

Restråstoff fra opdrætstorsk, afgangshráefni eldisþorsks. Auka arðsemi þorskeldis og gera vistvænt og sjálfbært. Íslenskir þátttakendur: Matís og Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.

Elektronisk fangstregistrering, rafræn veiðiskráning. Rafræn skráning hráefnis – fylgst með frá skipi til löndunar/vinnslu. Stofnun samstarfsnets. Íslenskir þátttakendur: Hafró, Leiðir ehf.

Hellefisk vandringsmønstre. Ferðir grálúðunnar kortlagðar, rannsókn á grálúðustofni, tilraun með merkingar. Ábyrgð verkefnis: Stjörnu-Oddi AS.

Polykultur, fjöleldi fiskitegunda. Tilraunaeldi (sameldi) nokkurra tegunda. Íslenskur þátttakandi: Fiskey ehf.

Peptider i dyrefoder. Tilraunaframleiðsla dýrafóðurs, rannsókn,  myndun netsamstarfs, þróunarverkefni, markaðsvinna.

Ferðaþjónusta
Turisme og vilde dyr, villt dýralíf og ferðaþjónusta. Rannsókn á áhrifum ferðamennsku á dýralíf. Ábyrgð verkefnis: Selasetrið á Hvammstanga.

Historiske tingsteder, sögulegir þingstaðir. Myndun samstarfsnets um markaðssetningu þingstaða fyrir ferðaþjónustu

Kajakken i historien, sagan og kajakkinn. Sögusýning á Grænlandi um kajakkann og þýðingu hans í sögulegu samhengi. Íslenskir þátttakendur: Vesturfarasetrið og Landnámssetrið.

Upplýsingatækni
IKT-netværk for børn og unge. Samvinna skóla og atvinnulífs, markmið að auka þekkingu í Náttúruvísindum.

Samþykkt haust 2006:

Auðlindir sjávar

Hummerskader. Aukin tíðni á sköðuðum humri sem veiðist við Ísland og Skotland, rannsókn á því hvernig bæta megi úr þessu. Ábyrgð verkefnis: Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Konksnegle-2, útbreiðsla beitukóngs. Framhaldsstyrkur.

Innovationscentre om fisk. Stofnun nýsköpunarseturs um fisk.

Opdrætsruser. Þorskeldisgildrur, ný aðferð til að veiða þorsk og ala. Ábyrgð verkefnis: Vopnfiskur.

Ferðaþjónusta
Naturturisme-håndbog. Ferðaþjónusta sem tengist náttúru (nature based tourism), þekkingarmiðlun gegnum námskeið og gerð handbókar. Ábyrgð verkefnis: Hólaskóli.

Sagn over havet, sögur og ævintýri yfir hafið. Miðlun sagnaarfs milli Íslands og Noregs til nýtingar í menningartengdri ferðaþjónustu. Ábyrgð verkefnis: Kjarvalsstofa.

Sjálfbærni
Ny energi og forsyning. Nýting vetnis sem orkugjafa. Ábyrgð verkefnis: NýOrka.

Samþykkt vor 2006:

Skeldýr
Konksnegle-1. Útbreiðsla beitukóngs. Rannsókn á beitukóngi og á útbreiðslu hans í hafinu við Ísland og Færeyjar. Ábyrgð verkefnis: Vör, sjávarrannsóknasetur við Breiðafjörð, Sægarpur.

Poly-aquakultur. Tilraunaeldi fisks og skeldýra. Íslenskur þátttakandi: Fiskey ehf.

Nordatlisk Muslingenet. Samstarf um kræklingaeldi. Myndun samstarfsnets og miðlun reynslu og þekkingar. Íslenskir þátttakendur: Hafró og Norðurskel.

Auðlindir sjávar
Tab af fangst. Vinnufundur um hvalveiðar þar sem fjalla á um dýr sem eru skotin en ekki veidd og afleiðingar þess. Íslenskur þátttakandi: sjávarútvegsráðuneytið.

Kollagenproduktion. Að kortleggja hina ýmsu möguleika á framleiðslu kollagens/gelatíns úr frosnu roði af ýmsum fiskitegundum. Íslenskur þátttakandi: Bíldudalur hf.

Stenbidermarked. Markaðssetning hrognkelsis. Útþensla markaðar til Austur-Evrópu. Ábyrgð verkefnis: Landssamband smábátaeigenda.

Biprodukter af torsk. Aukin verðmætasköpun með nýtingu aukaafurða villts þorsks og eldisþorsks. Íslenskur þátttakandi: Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Modning af saltfisk. Þróun saltfiskvinnslu. Nýjar aðferðir við framleiðslu á saltfiski. Íslenskir þátttakendur: Þorbjörn Fiskanes hf., Vísir hf., Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Ferðaþjónusta
Nationalparker, þjóðgarðar og sjálfbær þróun svæða. Markmið verkefnisins er að auka þekkingu á því hvernig nýta megi þjóðgarða í vetrar-ferðaþjónustu. Ábyrgð verkefnisins: Jöklasetrið, Höfn í Hornafirði

Kulturturisme, menningartengd ferðaþjónusta, TUR. Þróun og markaðssetning á ferðum á fámennum svæðum á Norður-Atlantssvæðinu og nýir möguleikar í ferðaþjónustu. Ábyrgð verkefnis. Ferðaskrifstofa Austurlands.

NORCE, strandmenning. Ábyrgð verkefnis: Byggðastofnun, Rögnvaldur Guðmundsson. Framhaldsstyrkur.

Sagas and Storytelling. Ábyrgð verkefnis: Byggðastofnun, Rögnvaldur Guðmundsson. Framhaldsstyrkur.

Economuseum. Safnasamstarf á sviði ferðaþjónustu, m.a. tengt handverki og fiskveiðum. Íslenskur þátttakandi: Fruma, frumkvöðlasetur á Austurlandi.

Upplýsingatækni

First Lego League. Samstarfsnet um nýtingu upplýsingatækni í þágu barna og unglinga á strjálbýlum svæðum. Framhaldsstyrkur. Íslenskir þátttakendur: Rasmus ehf., Barnasmiðjan.

Svæðasamstarf, sjálfbærni, samgöngur

Mælkeproduktion. Tilraunaverkefni um framleiðslu á mjólkurvöru á afskekktum svæðum. Íslenskur þátttakandi: Landbúnaðarháskóli Íslands.

Energi grønbog. Orkunotkun á strjálbýlum svæðum og græna orkubókin sem grunnur að umræðu um þessi mál innan Norrænu ráðherranefndarinnar.

Økologisk drivhusproduktion. Sjálfbær gróðurhúsaræktun, lífræn ræktun, sjálfbær orkunýting. Íslenskur þátttakandi: Landbúnaðarháskóli Íslands.

Uppfært 03.08.2012

Skrßning ß pˇstlista

  • Bygg­astofnun á| á┴rtorg 1 á| á550 Sau­ßrkrˇkurá
  • SÝmi 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opi­ frß kl. 8:30-16:00á | kt. 450679-0389