Fara efni  

Frttir

fangaskrsla um ekkingarsetur slandi

Starfshópur mennta- og menningarmálaráðherra um þekkingarsetur á Íslandi hefur skilað áfangaskýrslu. Skýrslan tekur til 189 setra um land allt og sýnir að þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni er margbrotin og einkennist af smáum en fjölbreyttum einingum.


Áfangaskýrsla um þekkingarsetur á Íslandi

 • Efnahags- og menningarleg áhrif þekkingarsetra eru umtalsverð
 • Hátt í 900 manns starfa á þekkingarsetrum um land allt
 • Sértekjur þekkingarsetra voru tæpir 2 milljarðar árið 2009
 • Þekkingarsetur auka fjölbreytni í atvinnu- og mannlífi

Þekkingarsetrin voru flokkuð eftir tegund starfsemi. Fyrirferðamest eru setur sem flokkast sem sérhæfð þekkingarsetur, menningarstarfsemi, háskólasetur, símenntunarmiðstöðvar og aðilar tengdir stoðkerfi atvinnulífsins. Niðurstöður áfangaskýrslunnar byggja á upplýsingum sem aflað var í febrúar til apríl 2010. Óskað var eftir upplýsingum um viðfangsefni og áherslur setranna, starfsmannahald og menntunarstig starfsmanna, fjármögnun starfseminnar og samstarfsverkefni á árinu 2009.

Í þeim 189 setrum sem fjallað er um í skýrslunni starfa alls 864 manns í u.þ.b. 550 stöðugildum. Árið 2009 voru heildartekjur setranna um 5 milljarðar og var skilgreint ríkisframlag um helmingur þeirrar fjárhæðar. Sveitarfélögin lögðu til 542 milljónir eða 10,7% og sérstaka athygli vekur að aðrar tekjur voru 39,4% heildartekna eða tæpir 2 milljarðar.

Starfshópurinn telur ýmis konar háskóla- og rannsóknastarfsemi og tengsl hennar við stoðkerfi atvinnulífsins og fyrirtæki vera mikilvæga og auka fjölbreytni í atvinnu- og mannlífi. Þá sé menningarstarfsemi einnig afar mikilvæg þar sem menningarleg kjölfesta búi í haginn fyrir nýsköpun, efli framtakssemi í atvinnulífi og geri staði aðlaðandi til búsetu.

Starfshópurinn leggur til við mennta- og menningarmálaráðherra að unnið verði enn frekar úr þeim gögnum sem aflað var, sérstaklega hvað varðar samstarf og samvinnu ólíkra setra og tengsl þeirra við stofnanir á höfuðborgarsvæðinu, með það fyrir augum að veita sem mestri þekkingu sem víðast um samfélagið. Einnig leggur hópurinn til að stefnt verði að því að halda kynningarfundi og ráðstefnu í haust þar sem niðurstöður skýrslunnar verði kynntar frekar og rýndar.

Starfshópinn skipa:

 • Hellen M. Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu,
 • Þórarinn Sólmundarson, sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar,
 • Viðar Hreinsson, stjórnarformaður ReykjavíkurAkademíunnar,
 • Skúli Skúlason, rektor Hólaskóla Háskólans á Hólum,
 • Stefanía K. Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Þekkingarnets Austurlands,
 • Stefán B. Sigurðsson, rektor Háskólans á Akureyri og
 • Rögnvaldur Ólafsson, forstöðumaður Fræðasetra Háskóla Íslands.

Með starfshópnum starfaði Guðbjörg Guðmundsdóttir í nánu samstarfi við þróunarsvið Byggðastofnunar.

Skýrsluna má nálgast hér.


Til baka

Skrning pstlista

 • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
 • Smi 455-5400
 • postur@byggdastofnun.is
 • Opi fr kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00 | kt. 450679-0389