Fara efni  

Frttir

Byggatlun 2002-2005

Vorið 2002 samþykkti Alþingi stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árið 2002-2005 í samræmi við 7. gr. laga um Byggðastofnun þar sem iðnaðarráðherra er falið að leggja fyrir Alþingi þingsályktunartillögu um byggðaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil í senn. Byggðastofnun er falið að hafa umsjón með framkvæmd áætlunarinnar sem hefur eftirfarandi áhersluþætti að meginmarkmiði:

a. Að draga úr mismun á lífskjörum og afkomumöguleikum fólks milli byggðarlaga í landinu og skapa íbúum á landsbyggðinni sem hagstæðust búsetuskilyrði.

b. Að aðstoða byggðarlög á landsbyggðinni við að laga sig að örri samfélagsþróun og hröðum breytingum í atvinnuháttum með því að efla sveitarfélögin, veita markvissan stuðning við atvinnuþróun, menntun, trausta samfélagsþjónustu og uppbyggingu grunngerðar.

c. Að treysta búsetuskilyrði á landsbyggðinni með því að efla þau byggðarlög sem eru fjöl mennust, hafa mest aðdráttarafl fyrir fólk og bestu möguleika til uppbyggingar atvinnu lífs, skóla, menningarlífs og opinberrar þjónustu.

d. Að auðvelda byggðum landsins að rækta menningu sína, auðga með því þjóðlífið og skapa fjölbreytilegri kosti fyrir borgarana í búsetu og lífstíl. Í því felst m.a. að stuðla að varðveislu byggðar sem á sér rótgróna sögu og hefur menningarsögulegt gildi, svo og að virða tengsl fólks í fámennum byggðarlögum við átthaga sína með því að gera þeim kleift að búa þar áfram.

e. Að stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi, jöfnun starfsskilyrða og að fyrirtæki á landsbyggðinni geti nýtt atvinnukosti sína sem best með sjálfbæra nýtingu auðlinda og góða um gengni um náttúru landsins að leiðarljósi.

Aðgerðir í byggðamálum

Til að markmiðum byggðaáætlunar verði náð hafa verið skilgreind 22 aðgerðaverkefni sem með beinum hætti snúa að verkefnum í atvinnumálum, menningarmálum og mannlífi á landsbyggðinni. Hvert verkefni fyrir sig hefur skilgreind markmið og framkvæmdatíma. Hægt er að velja sérstaka yfirlitssíðu verkefnanna með því að velja hnappinn hér til hægri. Í hverju verkefni fyrir sig verður hægt á sjá fréttir af framkvæmd þess á næstu árum. Þannig verður í raun opinberlega hægt að fylgjast með framgangi byggðaáætlunarinnar sem slíkrar.


Til baka

Skrning pstlista

  • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
  • Smi 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opi fr kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00 | kt. 450679-0389