Fara efni  

Frttir

Byggastofnun efnir til samkeppni um uppbyggingu rafrnna samflaga

Byggðastofnun hefur efnt til samkeppni um verkefnið "Rafrænt samfélag". Verkefnið er liður í framkvæmd þingsályktunar um stefnu í byggðamálum 2002-2005, sem samþykkt var á Alþingi síðastliðið vor. Byggðastofnun annast framkvæmd verkefnisins og hefur undirbúningur staðið frá miðju síðasta ári.

   
Byggðarlög fá opinber framlög til þróunarverkefna
Í samkeppninni verða tvö til fjögur byggðarlög á landsbyggðinni valin til að taka þátt í þróunarverkefnum á árunum 2003-2006. Byggðarlögin fá framlag frá íslenska ríkinu til að hrinda í framkvæmd eigin hugmyndum og áætlunum um framgang upplýsingasamfélagsins á sínu svæði. Þau byggðarlög sem valin verða þurfa að leggja fram í verkefnið a.m.k. jafn hátt framlag og fæst frá hinu opinbera. Stefnt skal að því að verkefnin geti haldið áfram eftir að fjárstuðningi við þau lýkur, þar sem það á við.

Verkefninu "Rafrænt samfélag" er ætlað að hafa sem víðtækust áhrif á þróun viðkomandi byggðarlaga og að þau verði fyrirmyndir fyrir önnur byggðarlög sem munu geta hagnýtt sér reynslu þeirra og þekkingu. Fyrir valinu verða þau tvö til fjögur byggðarlög sem sýnt geta fram á mestan ávinning fyrir íbúana og atvinnulífið.
 
Upplýsinga- og fjarskiptatæknin áhrifavaldar í byggðaþróun framtíðarinnar
Talið er að þróun í upplýsinga- og fjarskiptatækni muni í framtíðinni hafa talsverð áhrif á búsetumynstur og því er það markmið umrædds verkefnis að flýta fyrir þróun upplýsingasamfélagsins á landsbyggðinni svo íbúar hennar geti á sem bestan og hagkvæmastan hátt nýtt sér þann ávinning sem upplýsinga- og fjarskiptatæknin býður upp á.  Það er því von Byggðastofnunar að sem flest byggðarlög taki þátt í samkeppninni.


Leitað að fjölþættum verkefnum
Með rafrænu samfélagi er átt við að byggðarlög byggi upp innviði fyrir miðlun rafrænna upplýsinga, innleiði notkun þeirra og komi á upplýsingaveitum til að þjóna sem best víðtækum þörfum almennings og atvinnulífs. Rafrænt samfélag hefur skýra framtíðarsýn um notkun og miðlun upplýsinga á nýjan og hagkvæman hátt, íbúum, fyrirtækjum og stofnunum til hagsældar.
Verkefnin geta t.d. verið á sviði atvinnuþróunar, heilbrigðis- og öldrunarþjónustu, fjarvinnu, viðskipta, ferðaþjónustu, menntunar, félagsþjónustu hverskonar, húsnæðismála, aðgengis að stjórnvöldum, menningar, afþreyingar og fleira. 

30-40 milljónir árlega úr ríkissjóði til verkefnisins
Rétt til þátttöku í samkeppninni hafa byggðarlög utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig geta umsækjendur verið eitt sveitarfélag eða fleiri saman og á sama hátt getur verið um að ræða hluta sveitarfélaga. Byggðarlögin skulu vera á starfssvæði Byggðastofnunar og þannig hafa Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Bessastaðahreppur, Kópavogskaupstaður, Seltjarnar-neskaupstaður, Reykjavíkurborg og Mosfellsbær ekki rétt til þátttöku.
Þau byggðarlög sem valin verða munu fá fjárframlög úr ríkissjóði til verkefna sinna þau þrjú ár sem verkefnin standa yfir. Í heild mun ríkissjóður verja 30-40 milljónum króna árlega í uppbyggingu rafrænna samfélaga á landsbyggðinni.


Nú þegar hefur verið auglýst eftir umsóknum í forval og veður umsóknarfrestur til 4. mars. Sérstök valnefnd mun yfirfara umsóknir og velja 4-8 umsóknir til frekari skoðunar. Í júnímánuði verður síðan tilkynnt hvaða 2-4 byggðarlög verða valin. Þar með hefst hinn eiginlegi verkefnistími sem á að ljúka í júní 2006.

Á heimasíðu Byggðastofnunar má nálgast verkefnislýsingu "Rafræns samfélags" þar sem nánari grein er gerð fyrir skilyrðum um form umsókna, fylgigögnum, kynnt dæmi um rafræna þjónustu og fleira.


Til baka

Skrning pstlista

  • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
  • Smi 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opi fr kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00 | kt. 450679-0389