Fara efni  

Frttir

rsreikningur Byggastofnunar 2012

rsreikningur Byggastofnunar 2012
Skrifstofa Byggastofnunar

Ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2012, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 1. mars 2013.

Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000.  Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni.  Í samræmi við hlutverk sitt vinnur stofnunin að undirbúningi, skipulagi og fjármögnun verkefna og veitingu lána með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Fjármögnun verkefna skal eftir föngum vera í samstarfi við aðra.  Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og aðra. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins. Stofnunin getur einnig tekið þátt í gerð svæðisskipulags samkvæmt skipulagslögum.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam tap af rekstri stofnunarinnar 152,8 milljónum króna á árinu 2012.  Eigið fé í árslok samkvæmt efnahagsreikningi var 2.113,5 milljón króna    Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki var 12,55%.  Ákvæði laga um fjármálafyrirtæki segja til um að eigið fé skuli að lágmarki vera 8% af áhættugrunni og uppfyllti stofnunin því ákvæði laga þar um í lok árs 2012.

Alþingi samþykkti í fjárlögum 2012 heimild til að efla eigið fé Byggðastofnunar um allt að 2.000 milljónir króna.  Af því framlagi voru 1.750 milljónir króna greiddar  til stofnunarinnar í janúar 2012 og eftirstöðvarnar í byrjun janúar 2013.

Fyrir Hæstarétti Íslands og Héraðsdómi Norðurlands vestra eru nú rekin tvö mál þar sem tekist er á um lögmæti erlendra lána stofnunarinnar.  Það er álit Byggðastofnunar og lögmanna hennar að skuldabréf stofnunarinnar séu lán í erlendri mynt en ekki ólögmæt gengislán.  Ekki hafa verið færð sérstök varúðarframlög vegna þessara mála.  Nánari er getið um þessi mál í skýringu nr. 17 með ársreikningnum.

Helstu niðurstöður úr ársreikningi Byggðastofnunar fyrir árið 2012:

 • Tap stofnunarinnar á árinu nam 152,8 milljónum króna en til samanburðar var tapið 2011, 236 milljónir króna.
 • Hreinar vaxtatekjur voru jákvæðar um 594 milljónir króna samanborið við 640 milljónir króna hreinar vaxtatekjur á árinu 2011.
 • Rekstrartekjur námu 193 milljónir og lækkuðu um 126 milljónir króna sem skýrist aðallega af 155 milljón króna neikvæðum gengismun.
 • Almenn rekstrargjöld, styrkir og framlög til atvinnuþróunarfélaga námu 488 milljónum króna.
 • Framlög í afskriftarreikning útlána, og matsbreyting hlutafjár nam 445 milljónum en var til samanburðar 711 milljónir króna árið 2011.
 • Handbært fé frá rekstri var 639 milljónir króna.
 • Endanlega töpuð útlán námu 1.325 milljónum króna.
 • Eignir námu 16.738 milljónum króna og hafa lækkað um 912 milljónir króna frá árinu 2011.  Þar af voru útlán 13.422 milljónir króna.
 • Lántökur námu 14.550 milljónir króna og hafa lækkað um 2.588 milljónir króna frá árinu 2011.
 • Veittar ábyrgðir utan efnahagsreiknings námu 216 mkr.
 • Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki er 12,55% en skal að lágmarki vera 8% af eiginfjárgrunni.

Um ársreikninginn

Í árslok var eiginfjárhlutfall 12,55% eins og að ofan greinir. Ákvæði laga um fjármálafyrirtæki segja til um að eigið fé skuli að lágmarki vera 8% af áhættugrunni og uppfyllti stofnunin því ákvæði laga þar um í lok árs 2012.

Sjá tilkynningu til Kauphallar

Ársreikningur 2012


Til baka

Skrning pstlista

 • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
 • Smi 455-5400
 • postur@byggdastofnun.is
 • Opi fr kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00 | kt. 450679-0389